AR-GE TOPLANTILARI

6 Haziran 2016 Pazartesi, 10:00-12:00

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Bisiklet Master Planı için hazırlanan yol haritasının sunumu

Koordinasyon: Doç.Dr. Asım Mustafa Ayten

Sunum: Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ziya Paköz

Katılımcılar: Doç.Dr. Asım Mustafa Ayten, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ziya Paköz, Araş. Gör. Özlem Kevseroğlu Durmuş

2016’nın ilk aylarında gerçekleştirilen Kayseri İl Trafik Güvenliği Toplantısında ‘Kayseri Bisiklet Master Planı’na dair üniversitelerden talep edilen desteğe binaen, AGÜ’den Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ziya Paköz, Araş. Gör. Özlem Kevseroğlu Durmuş bisiklet yolları üzerine detaylı bir analiz ve anket çalışması yapmışlar, daha sonra Kayseri için oluşturdukları yol haritasını Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Kemalettin Tekinsoy ile paylaşmışlardır.

22 Ağustos 2017 Salı, 09:00 – 10:30

Kayseri Sanayi Odası / AGÜ Mimarlık Fakültesi Toplantısı 

Koordinasyon: Doç. Dr. İpek Akpınar

Katılımcılar: Doç. Dr. İpek Akpınar, Dr. Buket Metin, Araş. Gör. Elbruz Kılıç, Mehmet Büyüksimitci (KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı), Burhan Gürün (KAYSO Genel Sekreter Yardımcısı)

Kayseri Sanayisi ile AGÜ arasında iş birliklerinin kurulması konusunda olasılıkların ve imkanların görüşülmesi ve olası AR-GE projelerine destek sağlayabilecek firmaların belirlenmesi hedefi ile gerçekleştirilen toplantıda, AGÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü olarak Sanayi ile iş birliği içinde yürütülebilecek AR-GE çalışmalarına altyapı ve insan gücü olarak nasıl katkılarda bulunabileceğine ilişkin bilgiler verilmiştir. Toplantı sonunda, AR-GE projelerine destek verebilecek ve AR-GE merkezleri ve çalışmaları olan Kayseri sanayicileri ile bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemek üzere KAYSO ve AGÜ desteği ile bir iş birliği toplantısı düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.

 

22 Ağustos 2017 Salı, 11:00-12:30

AGÜ heyetinin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı ziyareti ve olası kurumsal iş birlikleri konusunda görüş alışverişi

Koordinasyon: Doç. Dr. İpek Akpınar

Katılımcılar: Prof. Dr. İrfan Alan, Doç. Dr. İpek Akpınar, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ziya Paköz, Dr. Buket Metin, Araş. Gör. Özlem Kevseroğlu, Araş. Gör. Elbruz Kılıç

AGÜ-Kocasinan Belediyesi arasında muhtemel iş birliklerini konuşmak üzere, Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolakbayrakdar ziyaret edildi. Görüşmede bisiklet dostu mahalle & ilçe, kültür rotası haritalama, akıllı şehircilik konularında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. AGÜ heyeti, ayrıca Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezini de ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İki kurum arasında iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Bunlara ilaveten, Kocasinan Belediyesi’nin alan sınırları içerisinde bulunan engelli çocukların eğitim aldıkları okullarda iyileştirme çalışmalarına destek olma, kadınlara ve çocuklara dair üretilecek her türlü projede AGÜ’nün desteğe hazır olduğu dile getirildi.

21 Eylül 2017 Perşembe, 09:30 – 12:30

Kayseri Sanayi Odası / AGÜ AR-GE İş Birliği Çalışma Toplantısı 

Koordinasyon: Doç. Dr. İpek Akpınar, Dr. Buket Metin, Burhan Gürün (KAYSO), Yüksel Işık (KAYSO)  

Katılımcılar: Prof. Dr. Yusuf Baran, Prof. Dr. Murat Durandurdu, Prof. Dr. Faruk Keçeci, Doç. Dr. İpek Akpınar, Doç. Dr. Burak Asiliskender, Doç. Dr. Burak Uzal, Doç. Dr. Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Yrd. Doç. Dr. Valentina Beatini, Yrd. Doç. Dr. İlker Erdem, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Çağatay Erşan, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Erdem Tozoğlu, Dr. Buket Metin, Y. Mimar Selva Gürdoğan (Superpool), Y. Mimar Gregers Thomsen (Superpool), Y. Mimar Gökhan Karakuş (EMedya Design), Araş. Gör. Elbruz Kılıç, Uzman Mehmet Gönen, Nihat Molu (KAYSO Genel Sekreteri), Neziha Okandan (Lüks Kadife), Furkan Korucu (Lüks Kadife), Mehmet Akdamar (Turkuvaz Seramik)

Kayseri Sanayi Odası ve AGÜ Rektörlüğünün desteği ile AGÜ Mimarlık Fakültesinin koordinasyonunda düzenlenen toplantı, inşaat sektörü temelinde toplumsal değer üretecek AR-GE projeleri tasarlamak üzere karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve bu kapsamda iş birliklerinin kurulması hedefi ile gerçekleştirilmiştir. AGÜ Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinden temsilciler ve mimarlık mesleğinden profesyoneller ile Kayserili Sanayicileri buluşturan toplantıda, Üniversite ile Sanayi arasında kurulacak kurumsal iş birlikleri aracılığıyla inşaat sektörünün ihtiyaçlarını ve imkanlarını günümüz teknolojik gelişmeleri ile uyumlu hale getirecek projeler üretilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunulmuştur. Sanayi destekli disiplinler arası AR-GE projeleri ile ortaya konan problemlere ve ihtiyaçlara çok yönlü cevaplar arama olanağı sağlayacak bir iş birliği ortamının sağlanması yönünde ilk adımlar atılmıştır.

 

25 Eylül 2017 Pazartesi, 11:00-12:30

Kocasinan Belediyesi heyetinin AGÜ Mimarlık Fakültesi ziyareti

Koordinasyon: Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ziya Paköz

Katılımcılar: Doç. Dr. İpek Akpınar, Doç. Dr. Burak Asiliskender, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ziya Paköz

AGÜ heyetinin 22.08.2017 tarihli Kocasinan Belediyesi’ni ziyaretini müteakip, ilk görüşmede konuşulan muhtemel iş birliği konularını daha detaylı müzakere etmek maksadıyla, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç ve beraberindeki heyet, AGÜ Mimarlık Fakültesi’ni ziyaret etti. Görüşmede, teknoloji / akıllı kent ve sürdürülebilirlik / yeşil kent, ana araştırma ve iş birliği eksenleri olarak belirlendi. Bu kapsamda akıllı şehircilik uygulamaları, bisiklet ve yaya dostu mahalle / şehir, yeşil kampüs / yeşil ilçe, güvenli şehir ve erişilebilirlik konularında gerçekleştirilecek ortak projeler konuşuldu.