ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje Adı:

AGÜ Bostanı

Destekleyen Kuruluş(lar):

Abdullah Gül Üniversitesi, Kocasinan Belediyesi

Yürütücü:

Araştırmacı(lar):

Özlem Kevseroğlu

Hossein Sadri, Senem Zeybekoğlu Sadri

Başlangıç-Bitiş:

2017-devam ediyor

 

Proje Adı:

Spatial Manifestations of Historic Trade Activity in Kayseri

Destekleyen Kuruluş(lar):

Abdullah Gül Üniversitesi

Yürütücü:

Araştırmacı(lar):

Burak Asiliskender

N. Baturayoğlu Yöney, A. E. Tozoğlu

Başlangıç-Bitiş:

2016

 

Proje Adı:

Kerkenes Dağı Yüzey Araştırması ve Arkeolojik Kazısı

Destekleyen Kuruluş(lar):

University Central Florida, Abdullah Gül Üniversitesi, University of Chicago Oriental Institute, National Science Foundation, T.C. Kültür Bakanlığı

Araştırmacı(lar):

Burak Asiliskender

Başlangıç-Bitiş:

2016

 

Proje Adı:

Kültepe/Kanesh Ören Yeri Kazısı

Destekleyen Kuruluş(lar):

T.C. Kültür Bakanlığı

Yürütücü:

Araştırmacı(lar):

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu (Ankara Universitesi)

Burak Asiliskender, Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Asım Mustafa Ayten

Başlangıç-Bitiş:

2016-devam ediyor

 

Proje Adı:

Kullanıcı ve İşlevin Mimari Tasarımdaki Rolü (BF06-1-4)

Destekleyen Kuruluş(lar):

Erciyes Teknopark

Araştırmacı(lar):

Burak Asiliskender

Başlangıç-Bitiş:

2016 -  devam ediyor

 

 

Proje Adı:

Modelling the Failure of Architectural Masonry Structures with Non-Smooth Contact Dynamics

Destekleyen Kuruluş:

UAP Project, Turkish Scientific Research Project with International Participation with University of Parma, Dept. of Industrial Engineering

Araştırmacılar:

Valentina Beatini

Başlangıç-Bitiş Tarihleri:

2016-Devam ediyor

 

Proje Adı:

Modelling the Shear Failure of Segmental Arches with Non-Smooth Contact Dynamics

Destekleyen Kuruluş:

UAP

Araştırmacılar:

Beatini V., Royer-Carfagni G., Tasora A.

Başlangıç-Bitiş Tarihleri:

2015

 

Proje Adı:

Kerkenes Dağı Yüzey Araştırması ve Arkeolojik Kazısı

Destekleyen Kuruluş(lar):

AGÜ Mimarlık Fakültesi, University of Chicago Oriental Institute

Araştırmacı(lar):

Burak Asiliskender

Başlangıç-Bitiş:

2015

 

Proje Adı:

Develi Turizm Odaklı Kalkınma Planı-Projesi

Destekleyen Kuruluş(lar):

OR-AN Kalkınma Ajansı

Araştırmacı(lar):

Asım Mustafa Ayten

Başlangıç-Bitiş:

2013-2015

 

Proje Adı:

Yunus Emre Yerleşkesi Yeniden Düzenlemesi

Destekleyen Kuruluş(lar):

UNESCO, Eskişehir Türk Kültür Başkenti Ajansı, Argeus Mimarlık, Eskişehir Valiliği

Araştırmacı(lar):

Burak Asiliskender

Başlangıç-Bitiş:

2014

 

     

 

 

 

 

 

 

Proje Adı:

Kerkenes Projesi, Kerkenes Dağı

Destekleyen Kuruluş(lar):

AGÜ, TEMEV, UNDP GEF-SGP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı)

Yürütücü:

Eş Yürütücü:

Araştırmacı(lar):

Scott Branting (University of Central Florida)

Sevil Baltalı Tırpan

Nilüfer Baturayoğlu Yöney

Başlangıç-Bitiş:

2014-devam ediyor

 

Proje Adı:

Cycling in Kayseri / Kayseri’de Bisiklet

Destekleyen Kuruluş(lar):

AGÜ, TEMEV, UNDP GEF-SGP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı)

Yürütücü:

Araştırmacı(lar):

Ayla Tutuş

Nur Urfalıoğlu, Burak Asiliskender, Nilüfer Baturayoğlu Yöney

Başlangıç-Bitiş:

2013-2014

 

Proje Adı:

The Revitalization of the Commercial Activity in Kayseri Kapalıçarşı (Covered Bazaar)

Destekleyen Kuruluş(lar):

Kayseri Chamber of Commerce, Kapalıçarşı Shop Owners Association, Kayseri Metropolitan Municipality, Melikgazi Municipality

Araştırmacı(lar):

Nur Urfalıoğlu, Burak Asiliskender, Nilüfer Baturayoğlu Yöney

Başlangıç-Bitiş:

2013-2014

 

Proje Adı:

Gürün Şuğul Vadisi Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Fizibilite Çalışması

Destekleyen Kuruluş(lar):

Argeus Mimarlık, Gürün Kaymakamlığı, Gürün Köylere Hizmet Götürme Birliği, Orta Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğrudan Faaliyet Destek Programı (TR72-12DFD-006)

Araştırmacı(lar):

Burak Asiliskender

Başlangıç-Bitiş:

2012-2013

 

Proje Adı:

Kullanıcının Beklediği Performans Odaklı Mimari Tasarımda Çevre, Kültür ve Yapım Sistemleri Üzerinden  Yenilikçi Mimarlık Bilgisi Üretimi ve Ürün Geliştirmesi

Destekleyen Kuruluş(lar):

Erciyes Teknopark (BF06-1-3)

Araştırmacı(lar):

Burak Asiliskender

Başlangıç-Bitiş:

2011-2015

 

Proje Adı:

Mevcut Yapı Stoğunun İncelenerek Gelecek Tasarım-Yapım-Kullanım Bakım-Onarımlar İçin Veri Üretimi ve Geliştirilmesi

Destekleyen Kuruluş(lar):

Erciyes Teknopark (BF06-1-2)

Araştırmacı(lar):

Burak Asiliskender

Başlangıç-Bitiş:

2011-2015

 

Proje Adı:

Tasarım ve Uygulamada Doğal Enerjinin Etkin Kullanımı

Destekleyen Kuruluş(lar):

Erciyes Teknopark (BF06-1-1)

Araştırmacı(lar):

Burak Asiliskender

Başlangıç-Bitiş:

2011-2015

 

Proje Adı:

Ali Dağı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Fizibilite Çalışması ve Ön Master Planı

Destekleyen Kuruluş(lar):

Argeus Mimarlık, Talas Belediyesi, Orta Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğrudan Faaliyet Destek Programı. (TR72-11DFD-01/04)

Araştırmacı(lar):

Burak Asiliskender

Başlangıç-Bitiş:

2011-2012

 

Proje Adı:

Ali Dağı Havacılık Sporları Sosyal Merkezi

Destekleyen Kuruluş(lar):

Argeus Mimarlık, Talas Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (TR72-11-KOA-01/45)

Araştırmacı(lar):

Burak Asiliskender

Başlangıç-Bitiş:

2011-2012