AGÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE DANIŞMA KURULU

Semra Aydınlı

İTÜ Mimarlık Fakültesinden lisans, yüksek lisans derecelerini aldı ve aynı kurumda doktora tezini tamamladı. İTÜ Mimarlık Fakültesinden 2014 yılında emekli oldu; halen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde görev yapmakta. Estetik Deneyim, Mimarlık ve Fenomenoloji, Tasarım Kültürü ve Felsefesi, Mimarlık Eğitimi ve Yaratıcılık konularında yayınları bulunmaktadır. Çeşitli uygulama projelerinin yanı sıra mimari proje ve kentsel tasarım yarışmalarında ödülleri ve mansiyonları vardır. USA Clemson Üniversitesi, Londra Westminster Üniversitesi ve Boston Wentworth Institute of Technology, Mimarlık okullarında davetli olarak mimari proje stüdyolarında yürütücü olarak bulunmuş ve yüksek lisans düzeyinde kuramsal dersler vermiştir.

Murat Germen   

Murat Germen fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul ile Londra’da yaşayan ve çalışan, 1965 doğumlu bir sanatçı. Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermekte. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı / çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet aldı. Sanatçının eser külliyatı; kentleşme ve mutenalaştırmanın etkileri, katılımcı vatandaşlık ve kent hakları, yerel kültürlerin belgesel sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat gibi konulara odaklanıyor. Skira (İtalya) ve MASA’dan (Türkiye) olmak üzere iki adet monografik kitabı yayımlandı. Türkiye, Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere, Meksika, Portekiz, Özbekistan, Yunanistan, Japonya, Rusya, Polonya, İran, Hindistan, Fransa, Kanada, Bahreyn, Kore, Dubai, Çin, İsveç, İsviçre, Mısır gibi ülkeler olmak üzere seksenin üzerinde kişisel / karma sergiye katkıda bulundu. Sanatçının farklı eserlerine ait 300’ün üzerinde edisyon, yurtiçi / yurtdışındaki kişisel koleksiyonlara ve Istanbul Modern, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, Toruń Çağdaş Sanatlar Merkezi (Polonya), Benetton Vakfı’nın Imago Mundi – Istanbul Codex, Yapı Kredi Kültür Sanat koleksiyonlarına dahil edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Aslı Özbay

Aslı Özbay, Mimarlık lisansını Mimar Sinan Üniversitesi’nde – Restorasyon yüksek lisans çalışmasını ODTÜ’de tamamladı. 1987-1990’da Mimarlar Odası yayın sekreterliği, 1990-1992’de YEM Ankara Bölge Md, 1992-1996’da Mimarlar Odası Genel Sekreter Yardımcılığı ve yayın sekreterliği, 1996-1997’de Vanlı Mimarlık Vakfı Genel Sekreterliği, 1997-2010 TH-İdil Mimarlık Proje Yöneticiliği yaptı. 2010’dan beri Argos Yapı Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Ayşen Savaş

Ayşen Savaş, Yüksek Lisans Çalışmalarını tarihi eserlerin kültür amaçlı yapılara dönüşümü konusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Daha sonra Londra Üniversitesi’nde ve Doktora çalışmalarını temsil kuramları üzerine Amerika Birleşik Devletleri Massachussetts Institute of Technology (MIT)’de tamamlayan Prof. Dr. Ayşen Savaş, Türkiye’de son yıllarda kurulan ve yeniden yapılandırılan müzelerin oluşum ve dönüşüm projesine katkıda bulunmuş ve birçok tarihi yapıyı müzeye dönüştürmüştür. Dünya Müzecilik Konfederasyonu (ICOM) üyesi olarak 2013 yılında Türkiye’yi Brezilya’nın Rio şehrinde temsil eden Ayşen Savaş’ın Çin’in Şanghay kentinde 2010 yılında düzenlenen Dünya Fuarı’nda (EXPO) yer alan Türkiye Pavyonu için geliştirdiği tasarım konsepti bu alanda düzenlenen uluslararası yarışmada ikincilik ödülüne layık görülmüştür. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde kuram ve tasarım dersleri veren Ayşen Savaş, Türkiye müzeciliğinde bir dönüm noktası olarak tanımlanan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin kuruluş aşamasında danışmanlık yapmış, restorasyon ve müzecilik programlarını yazmış, mimari projesini çizmiş, kurumsal yapılanması ve teknik altyapısı ile Atlı Köşk’ün Müze’ye dönüştürülme sürecini tasarlamıştır. Bu deneyimle bir araya gelen ve aralarında tarihçilerin, müze bilimcilerin, grafik tasarımcılarının da bulunduğu tasarım ve araştırma ekibi ile, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, MKEK Sanayi Müzesi ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nin mimari programını hazırlamış, projesini çizmiş, yapıların inşaatını denetlemiş, koleksiyon oluşturma ve envanter hazırlık çalışmalarını yönetmiş, müze çalışanlarına eğitim vermiş, tanıtım ve açılış sergilerinin küratörlüğünün yansıra, tasarımı ve uygulama süreçlerinin yürütücülüğünü de üstlenmiştir. Yine aynı ekiple Sultanahmet Bölgesi’nin “Müze Mahallesi’ne dönüşmesi” projesini başlatmış; Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin ve Ankara Kent Müzesi’nin mimari ve müzecilik programını yazmış; aralarında Cumhurbaşkanlığı Atatürk Evi Müzesi, İstanbul Rezan Has Müzesi, Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Bodrum Arkeoloji Müzesi gibi birçok başarılı kurumun da yer aldığı müzelerin oluşum sürecinde müzyografi ve müze bilimi alanlarında danışmanlık yapmıştır.

 

 

Han Tümertekin

1958'de İstanbul'da doğdu. 1982'de İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1982-1983 seneleri arasında Bernstein Champetier Vidal ve Gülgönen'in atölyesinde mimar olarak çalıştı. 1988'de İstanbul Üniversitesi'nde tarihsel koruma ve yakın yıllarda İstanbul'daki uygulama örnekleri adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1984'te profesyonel kariyerine başladı. 1986'da "Mimarlar Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş’ yi kurdu. 1996'da Archiprix / Türkiye jürisinde görev aldı. 1996'da Yıldız Teknik üniversitesi'nde, 1998'de Uludağ Üniversitesi'nde proje stüdyosu yürütmeye başladı. 1992'den beri çeşitli üniversitelerde konuk jüri üyeliği yapmaktadır. 2004 yılında, B2 Evi ile Ağa Han Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüştür.