DEKANLIKTAN MESAJ

3. Nesil bir üniversite çatısı altında ilk mezunlarını vermeye hazırlanan genç bir eğitim kurumu olan AGÜ Mimarlık Fakültesi, yeni eğitim yaklaşımı içeren ve toplumsal faydayı ön plana alan hedeflere sahip. Bu kavramsal çerçeve içinde AGÜ Mimarlık Fakültesi Misyonu, küresel sorunlar ve sorumluluklar konusunda bilgi ve uygulama deneyimine sahip, farklı tasarım ölçekleri ve alanları arasındaki ilişkileri kavrayan  ve bunları eşgüdümlü kullanabilen disiplinlerarası tasarım ve araştırma yapan mimarlar tasarımcılar ve Planlamacılar yetiştirmektir. 

Disiplinlerarası yapıya sahip Mimarlık, sadece mekan üretimiyle değil, mekan kullanım pratikleriyle de ilgili ve ilişkili bir alan. Tam da bu nedenle bu alan, pozitif bilimler ve beşeri bilimler alanlarının bir buluşma ortamı... Mimarlık Fakültesi olarak, mekan, insan ve yapılı çevrenin ilişkilerini okuyabilecek ve eleştirel gözle gördüğü sorunlara çözümler üretebilen, yaratıcı, sorgulayıcı, çok yönlü ve duyarlı insanların yetişmesi için gelecek 10 yılda özgün, yaratıcı bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.

Kurumca, bugünün ve yarının çok boyutlu, çok dilli ve çok ölçekli, trans-disipliner tasarım ortamında, eleştirel, yaratıcı, toplumcu ve etik değerlere sahip tasarımcı / mimar kimliğinin yetiştirilmesine katkı koymak temel hedefimiz. Etik değerlere sahip, demokratik tartışma ortamında çok sesli ve çok yönlü düşünebilen,  karmaşa ve muğlaklıkla başedebilen, sorunu yeniden tanımlayabilen bir grup genç meslekdaşımız, 2017-2018 Bahar Yarıyılı’nda mezun olacaklar.

AGÜ’yü farklı ve özgün kılacak ortam, siz genç meslekdaş arkadaşlarımızın enerjisi, merakı, eleştirel düşüncesi, özgürlükçü eğitim ve araştırma ortamını tetiklemeniz fark yaratacaktır. Özgün eğitim/araştırma ve toplumsal fayda eksenleri ile farklı bir kurum kimliği kazanması temel hedefimizdir.

Abdullah Gül Üniversitesi Türkiye’nin en yeni ve yenilikçi üniversitelerinden biri olma iddiasıyla kurulmuş bir üniversite olarak; üniversitelerin geleneksel eğitim ve araştırma misyonlarının yanına önemli bir bileşenin eklenmesini bir zorunluluk olarak görüyor: Topluma katkı. Bu yaklaşım kendisini “Üçüncü Nesil Üniversite” yaklaşımıyla  kavramsallaştırıyor.

Kurum, kent için, Bölge insanı için ülke için önemli bir boşluğu yaklaşımı ve üretim biçimi ile doldurmayı hedefliyor. Kurum kent ile, çevresindeki kentli ile, Bölge ile, Bölge insanı ile işbirliği ve iletişim içinde olarak, birlikte kent için kentli için, bölge için ve ülke için üreterek toplumla ve dünya ile entegre olmayı projelendiriyor. Toplum yararına projeler geliştirmeyi, toplum yararına projelerin / araştırmaların geliştirilmesine önderlik etmeyi planlıyor.

AGÜ, “İnsana yatırım en önemli yatırımdır” sloganıyla, yeni ve farklı ölçeklerde yerel ve ulusal çevrelerden destek ile yeni projelerin hazırlığında. Genç mimar adaylarının eğitimine iç ve dış paydaşların katkı ile gelişmektedir. Mesleğimizdeki ve toplum içindeki rolleriniz bireysel merakınız, özverili ve yaratıcı çalışmanız ve Kurumun desteğiyle ivme kazanacaktır.

“Toplumsal fayda için insana yatırım” kapsamında AGÜ Mimarlık Fakültesi’ne hoşgeldiniz…. Gençlerin kendilerini, kenti ve toplumu keşif yolculuklarında ve toplum için üretme deneyimlerinde başarılı, verimli ve keyifli bir akademik yıl dileriz.

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı