YÖNETİM

Dekan                               Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU

Dekan Yardımcısı           Yrd. Doç. Dr. Ahmet Erdem TOZOĞLU

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU

Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU

Prof. Dr. Dilek CİNDOĞLU

Prof. Dr. Yusuf BARAN

Doç. Dr. Burak ASİLİSKENDER

Doç. Dr. Nilüfer YÖNEY

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Erdem TOZOĞLU

 

FAKÜLTE KURULU

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Erdem TOZOĞLU                             

Doç. Dr. Burak ASİLİSKENDER               

Doç. Dr. Nilüfer YÖNEY                          

Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN