Dilek ŞENER NAR, Fakülte Sekreter V.

 Lisans : Anadolu Üniversitesi,Sosyal Bilimler 1998- İşletme, 2006

 E-Posta  : dilek.senernar@agu.edu.tr

Telefon Numarası : 0 352 224 88 00 – 7236

 

 

 

İsmail ÖZTÜRK, Bilgisayar İşletmeni 

Ön Lisans: Anadolu Üniversitesi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 2013

Yabancı Diller: İngilizce 

E-Posta: ismail.ozturk@agu.edu.tr 

Telefon: 0 352 224 88 00 – (7237)

 

Nedret ELDEM, Bilgisayar İşletmeni

Lisans: Erciyes Üniversitesi  İ.İ.B.F İşletme,2003

Yabancı Diller: İngilizce

E-posta: nedret.eldem@agu.edu.tr

Telefon:  0352 2248800 (7237)

 

Derya UÇAR, Memur 

Lisans: Erciyes Üniversitesi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 2006 

Yabancı Diller: İngilizce 

E-Posta: derya.ucar@agu.edu.tr

Telefon: 0 352 224 88 00 – (7302)