Dr. Buket Metin

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri, 2017

Araştırma Alanları: Mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri, Bina yapım sürecinde çevresel performans, Performansa dayalı mimari detay tasarımı, Binalarda enerji verimliliği, Binalarda ve yapı malzemelerinde yaşam döngüsü değerlendirmesi, Bina performans benzetimi

E-posta: metinbuket@gmail.com

Kişisel Sayfa: https://www.researchgate.net/profile/Buket_Metin

Prof. Dr. Semra Aydınlı

İTÜ Mimarlık Fakültesinden lisans, yüksek lisans derecelerini aldı ve aynı kurumda doktora tezini tamamladı. İTÜ Mimarlık Fakültesinden 2014 yılında emekli oldu; halen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde görev yapmakta. Estetik Deneyim, Mimarlık ve Fenomenoloji, Tasarım Kültürü ve Felsefesi, Mimarlık Eğitimi ve Yaratıcılık konularında yayınları bulunmaktadır. Çeşitli uygulama projelerinin yanı sıra mimari proje ve kentsel tasarım yarışmalarında ödülleri ve mansiyonları vardır. USA Clemson Üniversitesi, Londra Westminster Üniversitesi ve Boston Wentworth Institute of Technology, Mimarlık okullarında davetli olarak mimari proje stüdyolarında yürütücü olarak bulunmuş ve yüksek lisans düzeyinde kuramsal dersler vermiştir.

                       

Yrd.Doç. Dr. Ozan Önder Özener

Mimarlık Lisans ve Bilgisayar Ortamında mimarlık Y. Lisans derecelerini İTÜ Mimarlık Bölümü’nden aldı. Doktorasını 2009 yılında Texas A&M Üniversitesi’nde parametik tasarım ve BIM uygulamaları üzerine yaptığı çalışmalar ile tamamlamıştır.

2010 yılından beri İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesidir ve çok sayıda uluslararası ve ulusal makaleleri, ödüllü yarışma ve uygulama projeleri ile sonuçlanmış ar-ge projeleri bulunmaktadır. İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde stüdyo ve kuram dersleri de veren Özener, çalışmalarına mimarlık pratiği, stüdyo kültürü, tasarımda inovasyon, teknoloji-mimarlık ilişkileri alanlarında devam etmektedir.