Mimarlık, biçim haline gelmiş yaşamın ta kendisidir.” F.L. Wright

Mimarlığın öznesi insandır. Daha iyi, konforlu ve sağlıklı yaşamak için insanı, alışkanlıklarını, toplumla ilişkilerini, kültürü ve tarihi eleştirel bir gözle inceler. Bu bilgiler ışığında, yapılar ve yapıların çevresini tasarlar ve inşa edilme sürecini yönetir. Barınma ihtiyacı dikkate alındığında, mimarlığın insanlık tarihi kadar eski bir meslek olduğu söylenebilir. Yaşamın kendisi, iklim, topografya, kültür, ekonomi, teknoloji, toplum yapısı ve toplumsal ilişkiler mimarlıkla etkileşim içindedir.

Mimarlığın, konuttan alışveriş merkezlerine çevremizi saran binaların, sadece dış görünüşlerinin nasıl olacağıyla ilgili bir uğraş olduğuna dair genel bir yanılgı bulunmaktadır. Oysa mimarlık, binaların ilk algımızla hissettiğimiz doluluklarından çok içinde barındırdıkları boşluklarla daha çok ilgilidir. Mimarlık, içinde yaşamak için boşluklar, mekanlar tasarlama ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleme eylemidir.

Mimarlık, yapı ve çevre tasarlama-kurma bilimi ve sanatıdır. Mühendislik ve sanatla iç içe geçmiş bir meslek alanıdır. Kullanışlılık, kalıcılık, güzellik ve özgünlük, mimarlığın temel değerleridir.

 

Mimar Olduğumda Neler Yapabilirim?

Mimarlık, yapı sektörü ile doğrudan ilişkilidir. Dini yapılardan, fabrikalara, konutlardan alışveriş merkezlerine, insanın kullanımına yönelik her tür yapı ve çevresinin tasarımı ve inşa süreci mimarlık mesleğinin öncelikli ilgi alanlarıdır. Mimarlık, tasarım, yapı elemanları, yapı fiziği, restorasyon, mimarlık tarihi ve kuramı gibi araştırma alanlarına sahiptir.

Mimarlık, takım çalışması gerektiren bir meslektir. Mimar olduğunuzda, inşaat mühendisliği, makina mühendisliği, elektrik mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık gibi farklı disiplinlerden meslek insanları ile bir arada çalışacaksınız. Kendi meslektaşlarınız, farklı disiplinlerin meslek insanları ve araştırmacıları ile tartışarak, tasarım ve inşa sürecini yönlendireceksiniz. Tasarım ve inşa süreçlerinde, ekip çalışmasına liderlik yapacaksınız.

Mimarlık, her ne kadar ofis ortamında çalışılan bir meslek olarak bilinse de, inşa süreçlerinin farklı aşamalarında görevler de alınabilir. Tasarım sürecinde yer aldığınız yapıların inşa süreçlerini denetleyebilir ya da mesleğinizi sahada uygulama şansı bulabilirsiniz.

Mimar olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler ve yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kuruluşları veya özel şirketlerde görev yapabilir ya da kendi tasarım ofislerinizde mimarlık hizmeti verilebilirsiniz. Yapı inşa süreçlerinin farklı aşamalarında görev alabiliriniz. Bununla birlikte, tasarım, yapım, malzeme ve koruma-restorasyon gibi alanlarda araştırmalar yapma ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışma olanağı da bulabilirsiniz.

Mimarlık, yapı sektörüne yönelik hizmetin yanı sıra, çok boyutlu düşünmeye dayanan eğitim alt-yapısıyla, sanat ve teknik içerikli bir çok alanda çalışma imkanına sahiptir.

 

Mimarlık Bana Ne Kadar Uygun?

Genel yaklaşımın aksine, mimarlık için, iyi resim veya çizim becerisine sahip olmak yeterli bir ön şart değildir. Teknik çizim ve ifade teknikleri, mimarlık eğitiminin bir parçası olarak öğretilmektedir. Eleştirel düşünebilmek, hayal gücünü kullanabilmek, görsel hafızaya ve analitik zekaya sahip olmak, eğitimden meslek hayatına mimarlık için önemli avantajlardır.

Takım çalışmasına inanmak mimarlık için oldukça önemlidir. Ekip üyesi olarak çalışmaya alışkın olmanın yanı sıra, gruba liderlik yapabilme becerisine sahip olmak da gerekmektedir.

Empati yeteneği gelişmiş kişiler, tasarım süreçlerinde daha etkin yöntemler geliştirebilmektedir. Mimarlığın yenilikçi bir düşünce üretim biçimi olduğu dikkate alındığında, iyi iletişim becerilerine sahip olmak, tasarımdan inşa sürecine üretilen bilginin paylaşımını etkin kılmak için önemli artılar kazandıracaktır.

Mimarlık eğitimi, sayısal yeteneğin yanı sıra sözel ve görsel düşünme becerisini geliştirmeye dayanan süreçler içerir. Tasarım ve inşa süreçlerine yönelik matematik ve teknik ağırlıklı derslerle birlikte sanat ve tarih eleştirisi ile felsefe, sosyoloji ve kuram ağırlıklı bir içeriğe sahiptir. Mimarlık eğitimi, öncelikli olarak, eleştirel düşünmeye dayanan, tek doğru yerine daha iyinin arayışında doğrular ve farklılıklar üretme üzerine temellenmektedir.