2018-04-24 23:00:00

AGÜ Sümer Kampüsü ve yer aldığı ilçe belediyesi (Kocasinan) ile birlikte "Sürdürülebilir, Doğa Dostu, Yeşil Kampüs, Yeşil İlçe, AGÜ BOSTANI"  projesini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda, Koç Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Platformu (ISCN) yöneticisi Erdinç Ersarı, İTÜ'nün Green Metric deneyimini de dinleyebilmek için ekipte yer alan Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin (İTÜ), Yedikule Bostanlarını Ali Taptık'ın sunumu ile ve Yeni Olanaklar Yeni Pratikler olarak AGÜ BOSTANI deneyimi için de Araş. Gör. Özlem Kevseroğlu'nun sunumunu dinlemek için bir  panel düzenliyoruz. Sunuşların sonrasında Araş. Gör. Dr. Berk Kesim ve Araş. Gör. Aslıhan Atılgan'ın moderatörlüğünde bir beyin fırtınası kısmı gerçekleştirilecektir. Katılımlarınızdan mutluluk duyarız.