Doç. Dr. İpek AKPINAR AKSUGÜR, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doktora: University College London, Bartlett School of Graduate Studies, 2003

Araştırma Alanları: Mimarlık kuramı, kent, kentli, politika, bellek, temsiliyet ilişkileri ekseninde stüdyolar

E-posta: ipek.akpinar@agu.edu.tr

 

Doç. Dr. Burak ASİLİSKENDER, Mimarlık Bölüm Başkanı

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Mimari Tasarım, 2008

Araştırma Alanları: Mimarlık Teorisi. Modernlik ve Modernleşme. Türkiye Modernleşmesi. Sanayi Alanları. Konut. Kent Tarihi. Kayseri. Sosyal ve Mekânsal Gelişme. Kentsel Gelişme. Kimlik. Yer-Mekan Kavramları. Modern Mimarlık Mirasının ve Modern Konut Alanlarının Belgeleme, Koruma, Restorasyon ve Yönetimi. 20. Yüzyıl Mimarisi.

E-posta: burak.asiliskender@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: asiliskender.wordpress.com

 

Doç. Dr. Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Restorasyon, 2008

Araştırma Alanları: Koruma Tarihi ve Kuramı. Ulusal ve Uluslararası Koruma Yasaları. Mimari ve Arkeolojik Belgeleme Yöntemleri. Anıtlar, Sivil Mimarlık Örnekleri ile Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanlarının Belgelenmesi, Koruması, Güçlendirilmesi, Onarımı, Yeniden Yapımı ve Miras Yönetimi. Tarihi Yapı ve Sitlerin Yeniden İşlevlendirilmesi. Tarihi Alanlarda Yeni Yapı Projeleri. Geleneksel ve Erken Modern Yapı Malzemelerinin Karakterizasyonu, Korunması ve Onarımı. Mimari Malzeme ve Teknoloji Tarihi. Geleneksel Yapım Sistemleri. Modern Mimarlık Mirasının, Özellikle Modern Konut Alanlarının Belgelenmesi, Korunması, Onarımı ve Yönetimi.

E-posta: nilufer.yoney@agu.edu.tr

 

Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN

Doktora: Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Kent ve Çevre, 2002

Araştırma Alanları: Şehir Planlaması. İmar ve Çevre Hukuk.  Şehir Politikaları. Şehir Yönetimi. Planlama Kuramları. Ekoloji ve Çevre. Kentsel Koruma ve Yenileme. Üniversite Kampüs Alanları Planlaması. Sağlıklı Kentler ve Planlama. Kentsel Ulaşım. Kentsel Yenileme, Dönüşüm, Sürdürülebilirlik. Yeşil Şehircilik.

E-posta: mustafa.ayten@agu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem TOZOĞLU

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi, 2013

Araştırma Alanları: Mimarlık Tarih. Osmanlı Modernleşmesi. Modern Mimarlık. On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı. Türkiye’de Yirminci Yüzyıl Mimarlığı. Mimarlık Tarihine Yöntem Sorunları. Mimarlık Tarihi Yazımı. Osmanlı Kent Tarihi. Mimarlık Tarihinde güncel Konular.

E-postaahmet.tozoglu@agu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Valentina BEATINI

Doktora: Architectural Design and Structures, University of Parma, İtalya, 2011.             

Araştırma Alanları: Kinetik strüktürler. Dönüştürülebilir mimarlık. Strüktürel sanat. Grafik statiği. Origami, tasarım ve entegre teknoloji.

E-Posta: valentina.beatini@agu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ziya PAKÖZ

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, 2014

Araştırma Alanları: Yer Seçimi. Erişilebilirlik. Planlamada Sayısal Yöntemler. Kentsel Ulaşım. Kentsel Turizm. Bölgesel Politikalar. Yerel Kalkınma. Kültürel Etkileşim.

E-posta: muhammed.pakoz@agu.edu.tr 

 

Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri, 2017

Araştırma Alanları: Mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri, Bina yapım sürecinde çevresel performans, Performansa dayalı mimari detay tasarımı, Binalarda enerji verimliliği, Binalarda ve yapı malzemelerinde yaşam döngüsü değerlendirmesi, Bina performans benzetimi

E-posta: buket.metin@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.researchgate.net/profile/Buket_Metin

 

Öğr. Gör. Ayşegül KIDIK

Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlık (devam ediyor)

Y.Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Mimari Tasarımda Bilişim 

Araştırma Alanları: 

E-posta: aysegul.kidik@agu.edu.tr

Öğr. Gör. Mehmet GÖREN

Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, 2012

Araştırma Alanları: Mimari maket/model üretimi, Dijital Fabrikasyon, Parametrik Tasarım.

E-posta: mehmet.goren@agu.edu.tr

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Berk KESİM

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Şehir Planlama (2017)

Araştırma Alanları: İnsan ve Çevre Bilimleri, Çevresel Psikoloji, Mekan Teorisi, Kentsel Tasarım. 

E-posta: berk.kesim@agu.edu.tr

 
 

Arş. Gör. Dr. Vacide Betül KURTULUŞ

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kültürel Mirası Koruma (2017)

Araştırma Alanları: 

E-posta: betul.kurtulus@agu.edu.tr

Arş. Gör. Elbruz KILIÇ

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Mimari Tasarımda Bilişim (devam ediyor)

Yüksek Lisans: Pratt Institute, Master of Science of Architecture, 2013

Araştırma Alanları: Mimarlık ve Animasyon. 3B Modelleme ve Teknikleri. Dijital Sunum Teknikleri. Mimari Tasarım Eğitiminde Eskiz.

E-posta: elbruz.kilic@agu.edu.tr

Arş. Gör. Zeynep KILIÇ

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım (devam ediyor)

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım, 2015

Araştırma Alanları: Mimarlık Kuramı. Estetik Kuramı. Mekânın Fenomenolojisi. Mekân -Kullanıcı İlişkisi. Mekânın Sosyolojisi. Kent Politikaları. Mimarlık Ütopyaları. İktidar ve Mimarlık.

E-posta: zeynep.kilic@agu.edu.tr

Arş. Gör. Özlem KEVSEROĞLU DURMUŞ

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama (devam ediyor)

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kentsel Tasarım, 2011

Araştırma Alanları: Kentsel Peyzaj Planlama. Brownfield Alanların Dönüşümü. Kültürel Peyzaj Alanları. Endüstriyel Peyzaj. Kent Morfolojisi. Space Syntax.

E-posta: ozlem.kevseroglu@agu.edu.tr

Arş. Gör. S. Nehir GÜMÜŞLÜ AKGÜN

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültürel Mirası Koruma (devam ediyor)

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Restorasyon, 2014

Araştırma Alanları: Koruma teorileri. Bizans kültür mirası. Bizans mimarisi. Arkeolojik alanların koruma ve temsil yöntemleri. Kültürel mirası belgeleme ve koruma yöntemleri. Çok katmanlı tarihi alanlarda koruma metodolojisi.

E-posta: nehir.akgun@agu.edu.tr

 

Arş. Gör. Aslıhan ATILGAN

Yüksek Lisans: University of Connecticut, MSc of Landscape Architecture, 2015

Araştırma Alanları: Kentsel Tasarım, Kentsel Peyzaj Planlama, Kent yolları (Bisiklet ve yaya yolları).

E-posta : aslihan.atilgan@agu.edu.tr

Arş. Gör. Bahar ELAGÖZ TİMUR

Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlık (devam ediyor)

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Restorasyon, 2015

Araştırma Alanları: Mimari koruma, restorasyon, belgeleme ve dökümantasyon teknikleri. Mimari mirasın yeniden işlevlendirilmesi. Endüstri Mirası. Mimari korumada ileri ölçüm teknikleri. Kırsal ve geleneksel mimarlık mirasının korunması ve sürdürülebilirliği.

E-posta: bahar.timur@agu.edu.tr

Arş. Gör. İlinur Can

Yüksek Lisans: Abdullah Gül Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Göç ve mekan ilişkileri, Mekan algısı, Mekan ve kimlik.

E-posta: ilinur.can@agu.edu.tr

Arş. Gör. Büşra ÇAĞLIBULANIK UZASLAN

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Restorasyon, 2018

Araştırma Alanları: Kültürel mirası belgeleme ve koruma yöntemleri, Koruma tarihi ve kuramı, Tarihi yapı ve sitlerin yeniden işlevlendirilmesi.

E-posta: busra.uzaslan@agu.edu.tr

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Yüksek Lisans: Abdullah Gül Üniversitesi (devam ediyor).

Araştırma Alanları: Mimarlıkta Akustik Tasarım Prensipleri, Performans Mekanları Akustiği, Modüler Akustik Sistemler.

E-posta: ahmet.aslan@agu.edu.tr

 

Arş. Gör. Eyüp ÖZKAN

Yüksek Lisans: ODTÜ (devam ediyor).

Araştırma Alanları: 

E-posta: eyup.ozkan@agu.edu.tr