Mimarlık fakültesi; danışma kurulu, araştırma ortakları ve destekleyen kuruluşlarla işbirliği içerisinde mimarlık ve kent bağlamında araştırma projeleri yürütmektedir.