Vizyon

3. Nesil Üniversite yaklaşımı ile yeni eğitim ve araştırma çalışmalarında toplumsal faydayı ön plana alarak geleceği biçimlendirecek mimarları, plancıları ve tasarımcıları yetiştirmek.

Misyon

Küresel sorunlar ve sorumluluklar konusunda bilgi ve uygulama deneyimine sahip, farklı tasarım ölçekleri ve alanları arasındaki ilişkileri kavrayan ve bunları eşgüdümlü kullanabilen disiplinlerarası tasarım ve araştırma yapan mimarlar tasarımcılar ve plancılar yetiştirmektir.